Projekt „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ inicijativa je za razvojnu saradnju koju je provodila Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) koji financira EU, tačnije IPA II 2014 Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu koji se bavi lokalnim integriranim razvojem.

 

Provedba projekta započela je 1. februara 2016. i završila 30. aprila 2019. (ukupno 39 mjeseci). Proračun projekta iznosio je 4,4 milijuna EUR, od čega je 3,3 miliona EUR namijenjeno korisnicima projekta, tj. Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LEPs). Opći cilj projekta bio je doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada Bosne i Hercegovine. Specifični cilj bio je poticanje održivih, aktivnih okvira tržišta rada na lokalnoj razini za povećani pristup formalnom zapošljavanju, posebno u područjima koja su bila pogođena katastrofalnim poplavama u 2014. godini. Aktivnosti su bile odgovor na pitanja EU i drugih aktera o napretku u oblastima zapošljavanja i socijalne politike u Bosni i Hercegovini (BiH). ILO je predložio da se ti problemi riješe razvijanjem kapaciteta na lokalnoj razini za efikasno provođenje politika zapošljavanja, rješavanje neusklađenosti vještina, promoviranje zapošljivosti - posebno među ženama i drugim ugroženim pojedincima (uključujući mlade, manjine, povratnike i interno raseljena lica, domaćinstva koja su pogođena poplavama) i teško zapošljivi ljudi (npr. ljudi niske kvalifikacije, dugotrajno nezaposleni pojedinci, osobe s invaliditetom) i poticanjem otvaranja novih radnih mjesta. Na kraju projekta, ILO je podržao 19 lokalnih inicijativa za zapošljavanje i njihov institucionalni razvoj omogućujući im da djeluju kao glavni pokretači prelaska s tradicionalnog, djelomično uspješnog modela definiranja i provođenja politika i mjera na tržištu rada, na fleksibilan , model vođen partnerstvom zasnovan na lokalnim potrebama.

 

Numerički, neka od ključnih dostignuća projekta uključuju (više detalja klikom na naš Završni izvještaj )

 

  • 143 organizacije su učestvovale u implementaciji (ciljna vrijednost je bila 42)
  • 64 prekvalifikacije su LEP-ovi razvili i ponudili tražiteljima posla, zaposlenima i preduzetnicima (ciljna vrednost je bila 20)
  • 1.584 nezaposlenih osoba osposobljeno je na temelju nastavnih planova i programa za 38 zanimanja, a 517 (tj oko 33 posto) je sada formalno zaposleno (ciljna vrijednost je bila 20 posto)
  • 13 LEP-ova prijavilo je stvaranje održivih veza s lokalnim i nacionalnim institucijama, koje bi trebale osigurati nastavak rada nakon formalnog zatvaranja projekta (ciljna vrijednost je bila 5)
  • 6 LEP-a smanjilo je troškove po korisniku u odnosu na standardne ALMP iznose (ciljna vrijednost je bila 4)
  • 4 LEP-a još uvijek pružaju usluge ranjivim skupinama (ciljna vrijednost bila je 4)
  • 1.584 osobe su povećale nivo kvalifikacije (ciljna vrijednost je 1500)
  • Svih 19 LEP-ova prijavilo je stvaranje inovativnih pristupa i nastavnih programa za škole (ciljna vrijednost bila je 5)

 

Osim izuzetnih rezultata koji se ogledaju u broju prekvalifikovanih osoba i stvorenih radnih mjesta, uloženi su dodatni napori kako bi se postigao određeni stepen održivosti u modelu lokalnih partnerstava. Do kraja projekta, većina partnera koji su implementirali projekte uspostavili su funkcionalne mehanizme koji su osigurali daljnji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnoj razini. Uz to, aktivnosti umrežavanja LEP-ova rezultirale su memorandumom o razumijevanju koji je potpisalo 17 lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Ova mreža predstavlja solidnu osnovu za daljnji razvoj LEP-ova u Bosni i Hercegovini. Rezultati postignuti tijekom ovog pilot projekta podržavaju trajno opredjeljenje za ulaganje u ekonomski razvoj na lokalnoj razini. LEP projekt dobio je nedvosmislene pohvale neovisnog evaluatora za njegovu relevantnost i efikasnost u pružanju lokalno osmišljenih rješenja za izazove zapošljavanja, istovremeno rješavajući specifične potrebe svakog dionika i ljudski aspekt borbe pojedinaca sa dugotrajnom nezaposlenošću.