Evropska unija je izdvojila 4 miliona eura za ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u cilju povećanja životnog standarda i dobrobiti njegovih građana. Projekat je omogućio uspostavljanje 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH koja su svojim djelovanjem prekvalifikovala preko 1.600 nezaposlenih osoba.

Više od stotinu i pedeset učesnika se okupilo danas na završnoj konferenciji projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kako bi obilježili rezultate djelovanja lokalnih partnerstva za zapošljavanje u BiH. Predstavnici lokalne uprave, obrazovnog sektora, poslodavaca, službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija kao i krajnji korisnici ovog projekta  su ukazali na značaj razvoja dijaloga na lokalnom nivou kao preduslova za donošenje inkluzivnih politika zapošljavanja. 

„Ovaj projekt su činile aktivnosti na terenu i veoma sam zadovoljan da smo radili direktno sa lokalnim parterima u lokalnoj zajednici, tamo gdje bi se radna mjesta i trebala stvarati ali gdje se i ekonomije nalaze, širom zemlje. Svi znamo da još uvijek nema dovoljno otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji; upravo tu vidim ulogu ovog projekta da osigura i odgovori potrebama, stvarnim potrebama poslovne zajednice posebno privatnog sektora koja treba da se razvija, postane jači ali i da se približi Evropskoj uniji. Također treba da se približi svim ljudima koji imaju određene vještine i određeno obrazovanje ali posao nažalost još ne“ – naglasio je Ambasador Wigemark tokom svog obraćanja učesnicima završnog događaja.

U okviru projekta koji je finansirala Evropska unija, Međunarodna organizacija rada u BiH je pratila razvoj 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji su doprinijeli kreiranju i uvođenju novih aktivnih mjera na tržištu rada u 27 lokalnih zajednica u BiH, čime su osigurali prekvalifikaciju za preko 1600 osoba od kojih je više od 550 dobilo posao.

„Mislim da se doprinos koji je Međunarodna organizacija rada (MOR) dala, kako bi ovaj projekat uspio, ogleda u u nekoliko bitnih stavki. Prije svega, lokalna partnerstva za zapošljavanje kao instrument koji je kreirala EU i Evropska komisija 90tih godina za zemlje članice koje su se suočavale sa izazovom stvaranja radnih mjesta je prilagođen potrebama Bosne i Hercegovine. Nadalje, mi smo primijenili konkurentni pristup i odlučili smo otvoriti Javni poziv za sve. To je bila svojevrsna laboratorija gdje su najbolje ideje dobijale pomoć kako bi je realizovale. I treći ključ našeg uspjeha se odnosi na tehničku pomoć u oblasti tržišta rada za koji je MOR kao UN agencija nadležna u svijetu. Kombiniranje tehničke pomoći i strogi nadzor odabranih projekata su pored svega ovoga bili ključni za uspjeh ovog projekta koji je finansirala Evropska unija sa 4 miliona Eura, zaključio je Markus Pilgrim, direktor Tima za tehničku podršku dostojanstvenog rada Kancelarije MOR-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

Predstavnici lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH na konferenciji su potpisali Memorandum o saradnji koji predstavlja okvir budućeg djelovanja svih aktera sa ciljem povećanja broja zaposlenih i osiguranja prava svakog radnika na dostojanstven rad.