Preuzeto sa https://linkmostar.org/

U okviru projekta „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“ izvršena je nabavka zaštitne i specijalizovane opreme za strojnu obradu kamena za Centar kamena Posušje.

Nakon uručenja opreme, koje je izvršeno  u prisustvu menadžmenta Udruženja LiNK i menadžmenta Srednje strukovne škole Posušje, zvanično je započeo prvi ciklus obuka za zanimanje „klesar“. Tokom prvog ciklusa, 17 osoba će uz mentorstvo stručnjaka za obradu kamena, kroz teoretska znanja a posebno kroz praktične zadatke steći vještine potrebne za rad u ovom sektoru.

Kroz projekat „Zvuk kamena“ su planirane prekvalifikacije i dokvalifikacije za ukupno 50 osoba, s ciljem jačanja konkurentnosti na tržištu rada, te povećanja šanse za zaposlenje u sektoru proizvodnje i prerade kamena u ŽZH.

Projekat "Zvuk kamena - Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena" realizira se u okviru programa "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", kojeg Europska unija financira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).