Preuzeto sa http://opcinabosanskakrupa.ba

U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je 27.11.2018. godine upriličeno potpisivanje ugovora o besplatnoj obuci za zavarivača za 29 nezaposlenih lica odabranih putem javnog poziva. Aktivnostima ovog projekta koji finansira Evropska unija a implementira Međunarodna organizacija rada se pokušava odgovoriti potrebama tržišta rada posebno u sektoru metala pa su i planirane obuke prilagođene potrebama poduzeća sa kojima su kreirani ovi programi obuke.

 

U prethodnom periodu je već odabrano i obučeno za zanimanje zavarivač dvadeset i sedam nezaposlenih osoba koje će biti zaposlene u metalnom sektoru u Bosansko Krupi.

“Upravo ovaj i slični projektni posebnu vrijednost imaju za nas, poslodavce koji se svakodnevno suočavamo sa problemom pronalaska adekvatne radne snage. Svako ko je voljan da uči i radi imati će priliku da se zaposli u našoj firmi” izjavila je Aida Fojnica, HR i zamjenica direktora preduzeća Krupa Kabine koje je aktivan sudionik ovog lokalnog partnerstva.

Azra Huzejrović iz preduzeća ZAH d.o.o. je dodala: „Rast i razvoj poduzeća je nemoguć bez adekvatne radne snage, u koju se kontinuirano treba ulagati i koja se mora kreirati prema potrebama privatnog sektora. Iz tog razloga ovaj projekt je od velikog značaja za metalni sektor u Bosanskoj Krupi, ali za Unsko-sanski kanton. Prilagođene obuke potrebama tržišta mogu doprinijeti smanjenju visoke stope nezaposlenosti.“

I krajnji korisnici, polaznici ovog projekta su više nego zadovoljni pa jednoglasno ističu: „Ovo je vrlo dobro za našu općinu! Na tržištu rada se nalazi mnogo osoba sa srednjom stručnom spremom i gimnazijom, te da bismo našli posao potrebna nam je prekvalifikacija. Iskoristiti ćemo priliku i nadamo se pronaći posao, pomoći sebi i svojoj porodici!“.

Već okončane projektne aktivnosti su u prethodnom periodu unaprijedile kapacitete Mješovite srednje škole „Safet Krupić“, te općinskog Centra za podršku poduzetništvu u Poslovnoj zoni “Pilana” gdje se odvijala obuka na novonabavljenoj opremi. Također, u okviru projekta je završena i analiza zakonskog okvira USK za praktičnu nastavu, te su pripremljene sugestije za poboljšanje ovog okvira i dostavljene nadležnom Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta USK.

Obuke varioca se odvijaju u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” koji implementira Općina Bosanska Krupa u saradnji sa PLOD Centrom iz Bihaća, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“ Bosanska Krupa, Službom za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK) – Biro rada Bosanska Krupa, te poduzećima: ACMA GROUP, BOSANKAR, KRUPA KABINE, NOVI MOST i ZAH d.o.o. iz Bosanske Krupe.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Europska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

2018-11-29-bosanska-krupa

 • 11
 • 3
 • 10
 • 18
 • 4
 • 12
 • 9
 • 14
 • 19
 • 13
 • 11
 • 3
 • 10
 • 18
 • 4
 • 12
 • 9
 • 14
 • 19
 • 13