Uz učešće više od 40 predstavnika lokalnih partnerstava za zapošljavanje, predstavnika delegacije Evropske unije u BiH, članova savjetodavnoga odbora  i predstavnika Međunarodne organizacije rada u BiH, u Sarajevu je 20.11.2018. održana radionica „Institucionalizacija i analiza trenutnog razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.

Radionica je u punoj mjeri odražavala sudionički princip razvoja lokalnih partnerstava i uz iznimno produktivan dijalog, uvažavanjem modela rada i dobrih praksi svojih kolega, učesnici su istakli jasno opredjeljenje da još efikasnije doprinose zapošljavanju na lokalnom nivou u narednom periodu.  Predstavnici lokalnih partnerstava su također opredjeljeni za dalje aktivno praćenje stanja na tržištu rada  i spremni su uticati na politike obrazovanja i zapošljavanja. U tom smislu voljni su da proširuju svoj sastav i sarađuju sa novim partnerima kao i da traže nove oblike finansiranja svojih aktivnosti.  Jedan od budućih strateških pravaca djelovanja lokalnih partnerstava će biti usmjeren upravo u pravcu vlastitog jačanja, odnosno jasnijeg definisanja uloge i odgovornosti partnera kako bi rad u partnerstvu bio što efikasniji i plodotvorniji. 

Održana radionica je još jednom potvrdila značaj uspostavljanja i djelovanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje te dalje unapređenje ovog koncepta kao mehanizma strateške podrške zapošljavanju u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

U okviru pilot projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'', ILO je uz finansijsku podršku Europske unije, inicirao razvoj 19 lokalnih partnerstava u okviru kojih djeluju 141 partner. Njihov zajednički rad u 27 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini do sada je rezultirao prekvalifikacijom i obukom preko 1300 nezaposlenih lica te zapošljavanjem preko 350 osoba u partnerskim kompanijama. 

 

 

 • IMG 0141
 • IMG 0082
 • IMG 0057
 • IMG 0117
 • IMG 0099
 • IMG 0139
 • IMG 0133
 • IMG 0118
 • IMG 0068
 • IMG 0157
 • IMG 0098
 • IMG 0128
 • IMG 0093
 • IMG 0125
 • IMG 0089
 • IMG 0126
 • IMG 0121
 • IMG 0123
 • IMG 0131
 • IMG 0083
 • IMG 0124
 • IMG 0105
 • IMG 0106
 • IMG 0153
 • IMG 0144
 • IMG 0075
 • IMG 0141
 • IMG 0082
 • IMG 0057
 • IMG 0117
 • IMG 0099
 • IMG 0139
 • IMG 0133
 • IMG 0118
 • IMG 0068
 • IMG 0157
 • IMG 0098
 • IMG 0128
 • IMG 0093
 • IMG 0125
 • IMG 0089
 • IMG 0126
 • IMG 0121
 • IMG 0123
 • IMG 0131
 • IMG 0083
 • IMG 0124
 • IMG 0105
 • IMG 0106
 • IMG 0153
 • IMG 0144
 • IMG 0075