14.11.2018

U Goraždu je 14.11.2018. godine održan prvi Sajam zapošljavanja u BPK-a Goražde pod nazivom ’’Let’s work’’. Sajam je održan u prostorijama Biznis centra Goražde. Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Više na slijedećim linkovima:

05.10.2018

Brošura „Uspješne žene prnjavorske privrede“ je pripremljena u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, kojeg provodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o. Brošura je promovisana 5.10.2018. godine, a predstavnici elektronskih medija su to prenijeli na slijedeći način:

03.07.2018

Predstavnici medijskih kuća u Bosni i Hercegovini sa zanimanjem su i ovaj put pratili potpisivanje ugovora sa četiri nova lokalna partnerstva za zapošljavanje. U okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“ kojeg finansira Europska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada (ILO) na ceremoniji u Sarajevu dodjeljeni su grantovi u vrijednosti od više od 190.000 eura. Pročitajte i saznajte više na:

24.05.2018

Kroz projekat “Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“ koji) sa lokalnim projektnim partnerima LIR Evolucija provode JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Opština Laktaši, JU Škola učenika u privredi, PZ „Krajinamed“ i Agencija Spektar, 24. maja 2018. godine organizovan je „Dan zapošljavanja Laktaši“. Ovaj događaj je organizovan prvi put na prostoru opštine Laktaši i okupio je mnogobrojne predstavnike kompanija koje su imali potrebu za zapošljavanjem, nezaposlena lica ili lica koja su tražila zaposlenje kao i učenike završnih škola u privredi koji se spremaju za tržište rada. Mediji su sa zanimanjem pratili ovaj događaj. Više informacija možete naći na slijedećim linkovima: