20.02.2019

U Bijeljini je putem projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“ dat doprinos smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, odnosno povećanj konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača kroz saradnju proizvođača i prerađivača crvene paprike. Više na linku:

15.02.2019

U okviru aktivnosti BeeZone biznis inkubatora i projekta „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu, održan je sredinom februara 2019. godine dvodnevni sajam ideja za mlade iz Travnika. Više na linkovima:

12.02.2019

Cilj projekta čija je završna konferencija održana 12. februara 2019. godine je bio potaknuti zapošljavanje na prostoru općine Bosanska Krupa kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage. Više na linkovima:

01.02.2019

Tokom februara 2019 se nastavila promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju Udruženja poslodavaca FBiH ima za cilj da osposobi učenike rad za poznatog poslodavca ali i da jača kapacitete institucija i kompanija za provođenje dualnog obrazovanja. Više na linkovima: