20.11.2018

Prilog EDATV o CIDEA Razvojnoj agenciji i LPZ Banjaluka:

14.11.2018

U Goraždu je 14.11.2018. godine održan prvi Sajam zapošljavanja u BPK-a Goražde pod nazivom ’’Let’s work’’. Sajam je održan u prostorijama Biznis centra Goražde. Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Više na slijedećim linkovima:

05.10.2018

Brošura „Uspješne žene prnjavorske privrede“ je pripremljena u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, kojeg provodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o. Brošura je promovisana 5.10.2018. godine, a predstavnici elektronskih medija su to prenijeli na slijedeći način:

03.07.2018

Predstavnici medijskih kuća u Bosni i Hercegovini sa zanimanjem su i ovaj put pratili potpisivanje ugovora sa četiri nova lokalna partnerstva za zapošljavanje. U okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“ kojeg finansira Europska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada (ILO) na ceremoniji u Sarajevu dodjeljeni su grantovi u vrijednosti od više od 190.000 eura. Pročitajte i saznajte više na: