Piše: Blic, Vida Đukić, 22. decembar 2016.

Link: https://goo.gl/I6UaJT 

Uspostavljanjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje biće stvorena nova radna mesta u BiH, čime će se smanjiti broj nezaposlenih osoba.

To je cilj projekta pod nazivom „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, koji finansira Evropska unija, u vrednosti od četiri miliona evra, koga provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat je deo EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje vrednog 19 miliona evra, koji za jedan od ciljeva ima oporavak područja pogođenih poplavama.

Portparol Delegacije EU u BiH Jamila Milović-Halilović naglašava da se posebna pažnja daje pružanju podrške i pomoći za oporavak od poplava pre dve godine, stvaranju novih radnih mesta, povratku izgubljenih radnih mesta ili zadržavanju radnih mesta.

 - Uložiće se posebni napori da se osigura da i žene i muškarci jednako sudeluju i imaju koristi od projektnih aktivnosti i rezultata – kaže ona.

Koordinator projekta Džemal Hodžić rekao je da lokalna partnerstva za zapošljavanje čine gradovi i opštine, javne službe za zapošljavanje, obrazovne institucije, poslodavci i nevladine organizacije.

- Projektom će biti dodeljeno tri miliona evra kroz direktne grantove, bespovratne pare, za aktivnosti na terenu koje treba da povećaju stvaranje novih radnih mesta i smanjenu nezaposlenosti. Dok EU finansira projekat, ILO će pružati podršku partnerima koje će voditi kroz sve faze projekta i ekspertizom podržati reformu tržišta rada u BiH – kaže Hodžić.

Navodi da će svaki od pet aktera u partnerstvu imati jasnu ulogu u provođenju projektinih aktivnosti.

- Ta uloga će varirati od partnerstva do partnerstva, zavisno o njihovim konkretnim projektima i aktivnostima koje će provoditi. Ona može, između ostalog, uključivati programe kvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih, subvencioniranje samozaposlenih, pružanje podsticaja poslodavcima i firmama u osnivanju – navodi Hodžić.

Dodaje da će tačna uloga svakog od aktera u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje biti poznata kada budu predali potpune projektne predloge. Naime, na javni poziv za učešće u projektu odazvalo se 157 potencijalnih partnerstava sa svojim predlozima od kojih je njih 48 ocenjeno sa najvećim ocenama.

- Sada treba da prođu dva modula obuke o razvoju punih projektnih predloga. To uključuje 14 predavanja koja će biti završena do kraja decembra kako bi potencijalna partnerstva mogla do 25. januara 2017. godine da dostave potpune aplikacije – kaže Hodžić.

Ističe da je vrednost pojedinačnog granta od 150 do 200 hiljada evra, pa se očekuje da bude finansirano između 15 i 20 projekata.

Šansu za kreiranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje iskoristiće i Gradska razvojna agencija Banjaluke, koja je aplicirala za dobijanje 302.520 evra.

- Projektom za zapošljavanje očekuje se kreiranje od 60 do 70 novih radnih mesta nakon provođenja 8 programa osposobljavanja za 80 do 90 nezasposlenih osoba. Svi će biti pozivani sa evidencije Zavoda za zapošljavanja. Radili bi u sektoru metala, drveta, kože, obuće i tekstila – navode u Gradskoj razvojnoj agenciji.

Ističu da konzorcijum projektnih partnera čine: Gradska razvojna agencija Banjaluka, Grad Banjaluka, Zavod za zapošljavanje RS, Srednjoškolski centar “Optimus NUBL”, Tvornica obuće “Bema”, Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ Banjaluka, salon nameštaja “GMP”, Mašinski fakultet, Tehnička škola, Elas metalexpert, JU Škola učenika u privredi, Sparta i Fondacija „Udružene žene“ Banjaluka.

Prekvalifikacija

Grantovi u iznosu od 150 do 200 hiljada evra će biti korišteni u svrhu institucionalizacije partnerstava.

Time će se povećati broj zaposlenih, i to putem prekvalifikacije nezaposlenih, te za stvaranje novih radnih mesta sa fokusom na žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, raseljena lica i teško zapošljive osobe, posebno u zajednicama koje su pogođene poplavama.