News web portal infobrcko.com pise o projektu "Podrška lokalnim partnerima za zapošljavanje u ‪BiH‬"‬‬‬‬

Međunarodna organizacija rada sprovodi akciju “Podrška lokalnim partnerima za zapošljavanje u BiH” čiji je cilj ostvariti nova radna mjesta i pružiti podršku lokalnom razvoju kroz institucionalnu saradnju među ključnim partnerima na lokalnom nivou.

Projekat “Podrška lokalnim partnerima za zapošljavanje u BiH” vrijedan je 4.000.000 eura a finansira ga Evropska unija. Agencija koja provodi projekat, međunarodna organizacija rada, je specijalizovana za oblasti rada i zapošljavanja. Od ukupnog iznosa 3.000.000 eura će biti raspoređeno na lokalnom nivou.

“Projekat isključivo cilja opštinski nivo, gdje se kroz partnerstvo u ovom slučaju Distrikta sa poslodavcem, pružaocem obrazovnih usluga, službom za zapošljavanjem napisao jedan projekat na lokanom nivou koji će rezultirati stvaranje novih radnim mjesta. Koncept kao takav nije nov u BiH. Poziv za projekte smo otvorili u petak 15.7.2016 a trajat će do 30.8.2016.”, kazao je Džemal Hodžić, koordinator projekta “Podrška lokalnim partnerima za zapošljavanje u BiH”.

Komisija koja će imati zadatak da analizira projekte bit će sačinjena od tri međunarodna eksperta. Sve nadležne institucije su čini se zainteresovane i pružit će podršku pri realizaciji projekta.

“Mi ćemo se definitivno potruditi da kroz saradnju sa NVO i ostalim obrazovnim institucijama učestvujemo i pomognemo kako bismo uspješno realizovali programe i kako bismo zaposlili što više ljudi koji se nalaze na aktivnim evidencijama Zavoda za zapošljavanje”, kazao je Vlado Jevtić, direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko.

“Elementarna borba svih pa i sindikata treba biti borba protiv nezaposlenosti, kazao je Ilija Kalajdžić, sekretar Sindikata Brčko distrikta BiH.

Za grantove mogu aplicirati svi gradovi i opštine u BIH, odnosni oni koji pružaju obrazovne usluge, rade na zapošljavanju, bilo da su preduzeća ili nevladine organizacije a preduslov je da budu uvezani u jedinstvenu mrežu. Bitno je naglasiti da zainteresovana preduzeća ne mogu biti nosioci projekta.

Link: http://www.infobrcko.com/vijesti/item/3356-projekti-za-nova-zaposljavanja.html

Brčko, 21-07-2016