04.03.2019

Organizacijom završne konferencije privedene su kraju aktivnosti Lokalnog partnerstva Prijedor, koje je bilo usmjereno kreiranju aktivnih mjera podrške zapošljavanju na području ovog dijela BiH. Više pročitajte i pogledajte na slijedećim linkovima.

Piše: Kozarski vjesnik

Link: http://tiny.cc/510y4y

Piše: Kozarski vjesnik - Youtube prilog

Link: http://tiny.cc/p30y4y

Piše: Facebook - Obrazovanje odraslih Prijedor

Link: http://tiny.cc/w40y4y