12.02.2019

Cilj projekta čija je završna konferencija održana 12. februara 2019. godine je bio potaknuti zapošljavanje na prostoru općine Bosanska Krupa kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage. Više na linkovima:

Piše: Općina Bosanska Krupa

Link: https://goo.gl/ikcGM3

Piše: Oslobođenje

Link: https://goo.gl/ZhHxNb

Piše: Unsko-sanske novine Krajina

Link: https://goo.gl/8vuc6Y

Piše: Bišćani.net

Link: https://goo.gl/2MEuSp

Piše: Cazin.ba

Link: https://goo.gl/DPP5jR