01.02.2019

Tokom februara 2019 se nastavila promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju Udruženja poslodavaca FBiH ima za cilj da osposobi učenike rad za poznatog poslodavca ali i da jača kapacitete institucija i kompanija za provođenje dualnog obrazovanja. Više na linkovima:

Piše: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Link: https://goo.gl/tWVse2

Piše: Zenica blog

Link: https://goo.gl/vKiJB9

Piše: Facebook

Link: https://goo.gl/ZBG7RP

Piše: RTV 7

Link: https://goo.gl/CZSkds