23.01.2019

U Banjaluci je u januaru 2019. održana radionica o daljoj institucionalizaciji lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Banjaluci te bi u u skladu sa nacrtom Strategije razvoja Grada Banja Luka za period 2018-2027. godine, gradska razvojna agencija CIDEA trebala da preduzme aktivnosti oko uspostavljanja partnerstava, jer je to i jedna od aktivnosti. Više info: "

Piše: CIDEA

Link: https://goo.gl/WMNktp