21.01.2019

U mjesecu januaru 2019. je ozvaničena institucionalizacija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi grad Sarajevo kao modela partnerstva i saradnje svih relevantnih subjekata lokalnog ekonomskog razvoja. Ova institucionalizacija je jedan od rezultata projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, koji se realizirao uz finansijsku podršku Evropske unije u BiH a provodio putem programa podrške Međunarodne organizacije rada (ILO) u BiH. Više na: "

Piše: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Link: https://bit.ly/2Ebv6Po