30.11.2018

Udruženje poslodavaca Federacije BiH u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih KS organizuje Sajam srednjih strukovnih škola u Kantonu Sarajevo je 30.11.2018.godine u Domu mladih predstavilo 20 strukovnih škola s područja Kantona. Više info na slijedećim linkovima::

Piše: Faktor.ba

Link: https://bit.ly/2G3TI0C

Piše: FENA

Link: https://bit.ly/2RIAyip

Piše: Udruženje poslodavaca Federacije BiH

Link: https://bit.ly/2G2zJiY

Piše: Oslobođenje

Link: https://bit.ly/2PnNRmj

Piše: FENA

Link: https://bit.ly/2Eh37QW

Piše: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Link: https://bit.ly/2SuAC55