Lista lokalnih partnerstava za zapošljavanja kojima su dodjeljeni grantovi je dostupna ovdje.