Publikaciju koja je nastala kao rezultat potrebe da se prezentiraju aktivnosti i rezultati djelovanja uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje možete preuzeti ovdje.