20.11.2018.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mehanizam strateške podrške zapošljavanju u lokalnim zajednicama u BiH.

29.11.2018.

U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je 27.11.2018. godine upriličeno potpisivanje ugovora o besplatnoj obuci za zavarivača za 29 nezaposlenih lica odabranih putem javnog poziva.

05.12.2017.

Prvih pet korisnika projekta zaposleno je kroz aktivnosti koje je provelo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo. 

27.03.2017.

Na cermoniji dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a provodi ILO 27. marta 2017. održana je prezentacija projekta u prostorijama EU Delegacije.