20.01.2017.

Međunarodna organizacija rada (ILO) je u Sarajevu 20. januara 2017. održala informativnu sesiju za potencijalna lokalna partnerstva za zapošljavanje kojom im je data prilika da postave sva preostala pitanja prije roka za predavanje punih aplikacija za dodijelu grantova. 

U Sarajevu je 22. decembra 2016. završena posljednja od 14 sesija dva modula obuke za 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Od 5. do 13. decembra 2016. u Tuzli, Bijeljini, Banjaluci, Bihaću, Zenici, Sarajevu i Mostaru osoblje LEP projekta održalo je sedam sesija obuke o dizajnu punih projektnih prijedloga za predstavnike 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Međunarodna organizacija rada (‪ILO) održala je u Bihaću informativnu posjetu organizovanu u okviru projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.