Međunarodna organizacija rada (‪ILO‬) održala je u Banjaluci ‪info‬ dan projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.

Međunarodna organizacija rada (‪ILO‬) održala je u Mostaru ‪info‬ dan projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

U Sarajevu je održan prvi od šest informativnih dana projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri milijuna eura, koji financira EU, od kojih će tri milijuna biti dodijeljena u vidu grantova.