U Sarajevu je 22. decembra 2016. završena posljednja od 14 sesija dva modula obuke za 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Od 5. do 13. decembra 2016. u Tuzli, Bijeljini, Banjaluci, Bihaću, Zenici, Sarajevu i Mostaru osoblje LEP projekta održalo je sedam sesija obuke o dizajnu punih projektnih prijedloga za predstavnike 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Međunarodna organizacija rada (‪ILO) održala je u Bihaću informativnu posjetu organizovanu u okviru projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.

Međunarodna organizacija rada (‪ILO‬) održala je u Bihaću info‬ dan projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬