27.03.2017.

Na cermoniji dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a provodi ILO 27. marta 2017. održana je prezentacija projekta u prostorijama EU Delegacije.

27.03.2017.

Prije dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a providi ILO  27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije održana je konferencija za štampu. 

27.03.2017.

Dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a provodi ILO održana je 27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije.

20.01.2017.

Međunarodna organizacija rada (ILO) je u Sarajevu 20. januara 2017. održala informativnu sesiju za potencijalna lokalna partnerstva za zapošljavanje kojom im je data prilika da postave sva preostala pitanja prije roka za predavanje punih aplikacija za dodijelu grantova.