05.12.2017.

Prvih pet korisnika projekta zaposleno je kroz aktivnosti koje je provelo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo. 

Ova galerija predstavlja dva novozaposlena radnika u preduzeću Cebos d.o.o. u Sarajevu koji su se javili na javni poziv Partnerstva za obuku za rad na CNC mašinama - programer i operater CNC mašine - i koji od 1. decembra 2017. godine rade za Cebos gdje je obuka i provedena. 

Obuku je od početka septembra do kraja novembra 2017. prošlo 10 nezaposlenih osoba od kojih je ukupno pet već zaposleno u Cebosu i drugim preduzećima.

2017-12-05-cebos

 • a1 Emir Slatina and Alen Čamić (r) programing CNC machine copy
  Emir Slatina and Alen Čamić (d) programiraju CNC mašinu.
 • a2 Emir Slatina prepping CNC machine for operation copy
  Emir Slatina priprema CNC mašinu za rad.
 • a3 Emir Slatina checking programmed parameters on CNC machine copy
  Emir Slatina provjerava programirane parametre na CNC mašini.
 • a4 Emir Slatina making final touches on a sample product copy
  Emir Slatina dovršava radni uzorak.
 • a5 Work sample copy
  Radni uzorak.
 • b1 Emir Slatina checking Plexiglas size before programing CNC machine copy
  Emir Slatina provjerava veličinu pleksiglas ploče prije programiranja CNC mašine.
 • b2 Alen Čamić prepping CNC machine for operation copy
  Alen Čamić priprema CNC mašinu za rad.
 • b3 Alen Čamić programing CNC machine copy
  Alen Čamić programira CNC mašinu.
 • b4 Alan Čamić (l) and Emir Slatina running a software check copy
  Alan Čamić (l) and Emir Slatina provjeravaju software za CNC mašinu.
 • b5 CNC machine at work copy
  CNC mašina u radu.
 • a1 Emir Slatina and Alen Čamić (r) programing CNC machine copy
 • a2 Emir Slatina prepping CNC machine for operation copy
 • a3 Emir Slatina checking programmed parameters on CNC machine copy
 • a4 Emir Slatina making final touches on a sample product copy
 • a5 Work sample copy
 • b1 Emir Slatina checking Plexiglas size before programing CNC machine copy
 • b2 Alen Čamić prepping CNC machine for operation copy
 • b3 Alen Čamić programing CNC machine copy
 • b4 Alan Čamić (l) and Emir Slatina running a software check copy
 • b5 CNC machine at work copy