27.03.2017.

Prije dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a providi ILO  27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije održana je konferencija za štampu. 

Govoreći o podršci Evropske unije u stvaranju novih radnih mjesat i boljih uslova za život za građane Bosne i Hercegovine, ambasador Wigemark naglasio je vezu između ekonomskog razvoja i političke stabilnosti.

“Evropska unija kontinuirano podržava ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kako bi doprinijela podizanju životnog standarda i blagostanja svih njenih građana i projekat lokalnih partnerstava za zapošljavanje je dio te podrške. Aktivnosti koje će se providiti u sklopu projekata kojima smo danas dodjelili grantove će također doprinijeti ostvarivanju ciljeva iz reformske agende vezanih za poboljšanje poslovnog okruženja i ekonomske konkurentnosti. Te aktivnosti se fokusiraju na razvoj poljoprivrede, predadu metala, drveta, tekstila i kože, cjeloživotno učenje i razvoj poduzetništva, informacione tehnologije i turizam. Kako su svi ovi sektori usmjereni ka izvozu, te su u usponu, oni mogu predstavljati veliki potencijal za budući ekonomski razvoj i posljedično povećanje zapošljavanja,“ rekao je ambasador Wigemark.

Međunarodna organizacija rada (ILO) provodi projekat i savjetovaće i pružaće podršku lokalnim partnerstvima tokom cijelog projekta. ILO će partnerstvima pružiti svoju ekspertizu u vođenju reforme tržišta rada kao i osmofaznu tehničku podršku u uspostavljanju održivih i partnerstvom vođenih lokalnih okvira za zapošljavanje i u provođenju aktivnih mjera na tržištu rada.

“Koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao uspješno rješenje se u Evropskoj uniji počeo provoditi još 1997. Njegova primijena u Bosni i Hercegovini će pomoći lokalnim akterima da efektivno koriste lokalne resurse, vode lokalno zapošljavanje i da osiguraju da se što većem broju ljudi osigura pristup dostojanstvenim poslovima i uslovima za rad. Održiva lokalna partnerstva su od ključne važnosti za postizanje visoke zapošljivosti i zapošljavanje i 15 partnerstava koja mi sada podržavamo će moći nastaviti svoje aktivnosti i nakon okončanja ovog projekta,“ rekao je Antonio Graziosi, direktor ILO tima za dostojanstven rad i ureda za Centralnu i Istočnu Evropu lociranog u Budimpešti. 

 • PC 0 copy
 • PC 1 copy
 • PC 2 copy
 • PC 3 copy
 • PC 4 copy
 • PC 5 copy
 • PC 6 copy
 • PC 0 copy
 • PC 1 copy
 • PC 2 copy
 • PC 3 copy
 • PC 4 copy
 • PC 5 copy
 • PC 6 copy