27.03.2017.

Dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a provodi ILO održana je 27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije.

Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 opštine, stravanje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.

 • Awarded LEPs 0
 • Awarded LEPs 1
 • Awarded LEPs 10
 • Awarded LEPs 11
 • Awarded LEPs 12
 • Awarded LEPs 13
 • Awarded LEPs 14
 • Awarded LEPs 2
 • Awarded LEPs 3
 • Awarded LEPs 4
 • Awarded LEPs 5
 • Awarded LEPs 6
 • Awarded LEPs 7
 • Awarded LEPs 8
 • Awarded LEPs 9
 • Awarded LEPs 0
 • Awarded LEPs 1
 • Awarded LEPs 10
 • Awarded LEPs 11
 • Awarded LEPs 12
 • Awarded LEPs 13
 • Awarded LEPs 14
 • Awarded LEPs 2
 • Awarded LEPs 3
 • Awarded LEPs 4
 • Awarded LEPs 5
 • Awarded LEPs 6
 • Awarded LEPs 7
 • Awarded LEPs 8
 • Awarded LEPs 9