20.01.2017.

Međunarodna organizacija rada (ILO) je u Sarajevu 20. januara 2017. održala informativnu sesiju za potencijalna lokalna partnerstva za zapošljavanje kojom im je data prilika da postave sva preostala pitanja prije roka za predavanje punih aplikacija za dodijelu grantova. 

Rok za predavanje punih aplikacija je ponoć 30. januara 2017.

U sklopu 4 miliona eura vrijednog projekta Podrška lokalnim parterstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovinkojeg finasira EU a provodi ILO, 3 miliona eura će biti dodijeljeno lokalnim partnerstvima za stvaranje novih radnih mjesta i institucionalizaciju njihovog funkcionisanja.

Informativne sesije će također biti održane u Bijeljini, Banjaluci, Bihaću i Mostaru.

 • 1
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 11
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 2
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 3
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 4
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 5
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 6
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 7
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 8
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 9
  Završna informativna sesija u Sarajevu 20. januara 2017.
 • 1
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9