Međunarodna organizacija rada (‪ILO) održala je u Bihaću informativnu posjetu organizovanu u okviru projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.

Projekat "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje" u BiH upravo ima za cilj da doprinese strateškom razvoju tržišta rada BiH, i to jačanjem samoodrživih, partnerski vođenih aktivnosti u okvirima tržišta rada na lokalnom nivou, kako bi se povećao pristup formalnom zapošljavanju, posebno u područjima pogođenim poplavama tokom 2014. godine.

 • Info-posjeta-Bihac-027
 • Info-posjeta-Bihac-044
 • Info-posjeta-Bihac-016
 • Info-posjeta-Bihac-024
 • Info-posjeta-Bihac-008
 • Info-posjeta-Bihac-046
 • Info-posjeta-Bihac-006
 • Info-posjeta-Bihac-042
 • Info-posjeta-Bihac-033
 • Info-posjeta-Bihac-045
 • Info-posjeta-Bihac-019
 • Info-posjeta-Bihac-014
 • Info-posjeta-Bihac-027
 • Info-posjeta-Bihac-044
 • Info-posjeta-Bihac-016
 • Info-posjeta-Bihac-024
 • Info-posjeta-Bihac-008
 • Info-posjeta-Bihac-046
 • Info-posjeta-Bihac-006
 • Info-posjeta-Bihac-042
 • Info-posjeta-Bihac-033
 • Info-posjeta-Bihac-045
 • Info-posjeta-Bihac-019
 • Info-posjeta-Bihac-014