Međunarodna organizacija rada (‪ILO‬) održala je u Banjaluci ‪info‬ dan projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.

 

 • Info-Days-Banjaluka-030
 • Info-Days-Banjaluka-046
 • Info-Days-Banjaluka-002
 • Info-Days-Banjaluka-043
 • Info-Days-Banjaluka-009
 • Info-Days-Banjaluka-053
 • Info-Days-Banjaluka-022
 • Info-Days-Banjaluka-023
 • Info-Days-Banjaluka-070
 • Info-Days-Banjaluka-014
 • Info-Days-Banjaluka-030
 • Info-Days-Banjaluka-046
 • Info-Days-Banjaluka-002
 • Info-Days-Banjaluka-043
 • Info-Days-Banjaluka-009
 • Info-Days-Banjaluka-053
 • Info-Days-Banjaluka-022
 • Info-Days-Banjaluka-023
 • Info-Days-Banjaluka-070
 • Info-Days-Banjaluka-014