Međunarodna organizacija rada (‪ILO‬) održala je u Mostaru ‪info‬ dan projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", vrijednog četiri miliona Eura, koji financira Evropska unija, od kojih će tri miliona biti dodijeljena u vidu grantova.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

 • Info-Days-Mostar-027
 • Info-Days-Mostar-032
 • Info-Days-Mostar-022
 • Info-Days-Mostar-028
 • Info-Days-Mostar-019
 • Info-Days-Mostar-036
 • Info-Days-Mostar-025
 • Info-Days-Mostar-007
 • Info-Days-Mostar-027
 • Info-Days-Mostar-032
 • Info-Days-Mostar-022
 • Info-Days-Mostar-028
 • Info-Days-Mostar-019
 • Info-Days-Mostar-036
 • Info-Days-Mostar-025
 • Info-Days-Mostar-007