20.11.2018.

Radionica za predstavnike Lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Radionica za predstavnike Lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju pripreme i razvoja lokalnih akcionih planova za zapošljavanje - septembar - oktobar 2018.

 

 • IMG 0002
 • IMG 0015
 • IMG 0028
 • IMG 0014
 • IMG 0013
 • IMG 0033
 • IMG 0022
 • IMG 0006
 • IMG 0012
 • IMG 0011
 • IMG 0010
 • IMG 0025
 • IMG 0027
 • IMG 0026
 • IMG 0017
 • LAPZ-Bijeljina
 • IMG 0016
 • IMG 0032
 • IMG 0002
 • IMG 0015
 • IMG 0028
 • IMG 0014
 • IMG 0013
 • IMG 0033
 • IMG 0022
 • IMG 0006
 • IMG 0012
 • IMG 0011
 • IMG 0010
 • IMG 0025
 • IMG 0027
 • IMG 0026
 • IMG 0017
 • LAPZ-Bijeljina
 • IMG 0016
 • IMG 0032