02.10.2018.

U Goraždu je 2. oktobra održana svečana ceremonija dodjele certifikata povodom uspješno okončane stručne obuke za zanimanja „CNC operater“, „Regler“ i „Plastičar“, u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Kroz projekat kojim se nastoji smanjiti disbalans između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom stručno su osposobljena nezaposlena lica registrovana na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Obukom je uspješno osposobljeno i certificirano 86 polaznika za poslove „CNC operatera“, „Reglera“ i „Plastičara“, od čega su 32 već zaposlena u proizvodnim kompanijama koje posluju na području BPK Goražde.

 • gorazde9
 • gorazde2
 • gorazde3
 • gorazde7
 • gorazde1
 • gorazde8
 • gorazde5
 • gorazde4
 • gorazde6
 • gorazde
 • gorazde9
 • gorazde2
 • gorazde3
 • gorazde7
 • gorazde1
 • gorazde8
 • gorazde5
 • gorazde4
 • gorazde6
 • gorazde