20.11.2018.

U Goraždu je 14.11.2018. godine održan prvi Sajam zapošljavanja u BPK-a Goražde pod nazivom ’’Let’s work’’.  

Sajam je održan u prostorijama Biznis centra Goražde. Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja.

 • IMG 2276
 • IMG 2270
 • IMG 2267
 • IMG 2372
 • IMG 2258
 • IMG 2256
 • 8
 • IMG 2196
 • 7
 • 4
 • IMG 2454
 • 2
 • IMG 2358
 • 3
 • 5
 • IMG 2471
 • IMG 2410
 • IMG 2301
 • 6
 • IMG 2276
 • IMG 2270
 • IMG 2267
 • IMG 2372
 • IMG 2258
 • IMG 2256
 • 8
 • IMG 2196
 • 7
 • 4
 • IMG 2454
 • 2
 • IMG 2358
 • 3
 • 5
 • IMG 2471
 • IMG 2410
 • IMG 2301
 • 6