20.11.2018.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mehanizam strateške podrške zapošljavanju u lokalnim zajednicama u BiH.

delegacije Evropske unije u BiH, članova savjetodavnoga odbora i predstavnika Međunarodne organizacije rada u BiH, u Sarajevu je 20.11.2018. održana radionica „Institucionalizacija i analiza trenutnog razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.

 

 • IMG 0105
 • IMG 0157
 • IMG 0099
 • IMG 0106
 • IMG 0124
 • IMG 0123
 • IMG 0133
 • IMG 0141
 • IMG 0117
 • IMG 0089
 • IMG 0125
 • IMG 0131
 • IMG 0126
 • IMG 0139
 • IMG 0057
 • IMG 0083
 • IMG 0121
 • IMG 0118
 • IMG 0153
 • IMG 0093
 • IMG 0098
 • IMG 0075
 • IMG 0068
 • IMG 0082
 • IMG 0144
 • IMG 0128
 • IMG 0105
 • IMG 0157
 • IMG 0099
 • IMG 0106
 • IMG 0124
 • IMG 0123
 • IMG 0133
 • IMG 0141
 • IMG 0117
 • IMG 0089
 • IMG 0125
 • IMG 0131
 • IMG 0126
 • IMG 0139
 • IMG 0057
 • IMG 0083
 • IMG 0121
 • IMG 0118
 • IMG 0153
 • IMG 0093
 • IMG 0098
 • IMG 0075
 • IMG 0068
 • IMG 0082
 • IMG 0144
 • IMG 0128