29.11.2018.

U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je 27.11.2018. godine upriličeno potpisivanje ugovora o besplatnoj obuci za zavarivača za 29 nezaposlenih lica odabranih putem javnog poziva.

U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je 27.11.2018. godine upriličeno potpisivanje ugovora o besplatnoj obuci za zavarivača za 29 nezaposlenih lica odabranih putem javnog poziva. Aktivnostima ovog projekta koji finansira Evropska unija a implementira Međunarodna organizacija rada se pokušava odgovoriti potrebama tržišta rada posebno u sektoru metala pa su i planirane obuke prilagođene potrebama poduzeća sa kojima su kreirani ovi programi obuke.

2018-11-29-bosanska-krupa

 • 18
 • 12
 • 3
 • 19
 • 13
 • 14
 • 4
 • 9
 • 10
 • 11
 • 18
 • 12
 • 3
 • 19
 • 13
 • 14
 • 4
 • 9
 • 10
 • 11