05.12.2017.

Prvih pet korisnika projekta zaposleno je kroz aktivnosti koje je provelo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo. 

27.03.2017.

Na cermoniji dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a provodi ILO 27. marta 2017. održana je prezentacija projekta u prostorijama EU Delegacije.

27.03.2017.

Prije dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a providi ILO  27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije održana je konferencija za štampu. 

27.03.2017.

Dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU a provodi ILO održana je 27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije.