Dualno obrazovanje - obrazovanje za budućnost!

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa partnerima a uz podršku Međunarodne organizacije rada, provodi projekat Promocija dualnog obrazovanja, koji finansira Evropska unija u cilju podrške razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BIH. Šta je dualno obrazovanje, zašto i da li nam treba saznajte više u našem videu!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-f3WLjkEtRM