Produžava se rok za predaju koncepata projektnih prijedloga po pozivu br. 01/2016 „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.

Novi rok za predaju aplikacija je 06. septembar 2016.

Svi ostali detalji Poziva ostaju isti

 

Međunarodna organizacija rada (ILO)

Projektni ured
Fra Anđela Zvizdovića 1
Sarajevo