U sklopu projekta «Podrška loklanim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini» partnerstvima su za provođenje njihovih aktivnosti na terenu dodjeljeni grantovi u iznosima od 150,000 do 200,000 eura.

Grantovi će se isplaćivati na račun vodećeg aplikanta u svakom od partnerstava koji će biti odgovoran za finansijski menadžment i upravljanje sredstvima primljenim u obliku grantova kao i za izvještavanje prema LEP projektu, odnosno Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) i Evropskoj uniji kao donatoru.

Grantovi će biti isplaćeni u tri tranše:

prva tranša u iznosu od 50 odsto granta će se isplatiti avansno u aprilu 2017. godine kada će i ;

druga tranša u iznosu od 40 odsto granat će se isplatiti sredinom provedbe aktivnosti na terenu (srednjoročno); dok će

- treća i zadnja tranša u iznosu od 10 odsto granta biti isplaćena partnerstvima po završetku svih njihovih aktivnosti i odobrenju finalnog izvještaja u toku provođenja projektnih aktivnosti.