LEP – funkcionalni mehanizam koji osigurava rješenja za izazove zapošljavanja na lokalnom nivou
Projekt „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ inicijativa je za razvojnu saradnju koju je provodila Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) koji financira EU, tačnije IPA II 2014 Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu koji se bavi lokalnim integriranim razvojem.
Read more
EU I ILO DOPRINJELI OTVARANJU 550 NOVIH RADNIH MJESTA U BIH
Evropska unija je izdvojila 4 miliona eura za ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u cilju povećanja životnog standarda i dobrobiti njegovih građana. Projekat je omogućio uspostavljanje 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH koja su svojim djelovanjem prekvalifikovala preko 1.600 nezaposlenih osoba.
Read More
Povećanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
Trinaest nezaposlenih osoba sa područja općine Bužim započelo je obuku stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije za zanimanja zavarivač, zidar, tesar i polagač keramičkih pločica koja se realizuje u okviru pilot projekta “NOVI PRISTUP – Jačanjem lokalne konkurentnosti radne snage do povećanja stope zaposlenosti”.
Read More
Educiranjem i sticanjem novih znanja do poslodavaca
U bosanskokrupskom Centru za podršku poduzetništvu je 18. decembra održana promocija obuke za zavarivače i prezentacija vještina obučenih polaznika na simulatoru za zavarivanje, u okviru projekta koji finansira Evropska unija "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa".
Read More
27 zavarivača spremno za nove radne izazove, a novih 29 polaznika za početak obuke
U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je 27.11.2018. godine upriličeno potpisivanje ugovora o besplatnoj obuci za zavarivača za 29 nezaposlenih lica odabranih putem javnog poziva. Aktivnostima ovog projekta koji finansira Evropska unija a implementira Međunarodna organizacija rada se pokušava odgovoriti potrebama tržišta rada posebno u sektoru metala pa su i planirane obuke prilagođene potrebama poduzeća sa kojima su kreirani ovi programi obuke.
Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • LEP – funkcionalni mehanizam koji osigurava rješenja za izazove zapošljavanja na lokalnom nivou
  • EU I ILO DOPRINJELI OTVARANJU 550 NOVIH RADNIH MJESTA U BIH
  • Povećanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
  • Educiranjem i sticanjem novih znanja do poslodavaca
  • 27 zavarivača spremno za nove radne izazove, a novih 29 polaznika za početak obuke

Korisne informacije

Vodič: Zašto lokalna partnerstva za zapošljavanje
Vodič je pomoćni alat za odabrane primaoce grantova u provođenju njihovih aktivnosti i uključuje dobre prakse i primjere lokalnih partnerstava za zapošljavanje iz BiH i inostranstva.

Cilj projekta

Cilj projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) je da se kroz institucionalizaciju 15 partnerstava poveća zapošljivost prekvalifikacijom skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvori najmanje 620 novih radnih mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Brojevi i činjenice