Potpisani ugovori sa četiri nova lokalna partnerstva za zapošljavanje
Potpisani ugovori sa četiri nova lokalna partnerstva za zapošljavanje
Read More
Maturanti u Prnjavoru uspješno završili obuku za aktivno traženje posla.
U periodu od 16. aprila do 8. maja 2018., oko 200 maturanata završnih razreda srednjih škola u Prnjavoru je uspješno završilo obuku za aktivno traženje posla.
Read More
FORMULA ZA USPJEH: Prilagođavanje i korištenje prilika
Milan Vrhovac (25) je jedan od mnogobrojnih mladića iz Prnjavora koji se nalazi pred jednim od najvećih izazova danas – kako do posla?
Read More
Počinje obuka za 44 varioca u Bosanskoj Krupi
Obuke kreirane prema potrebama poslodavaca i u skladu sa analizama tržišta radne snage, odvijaju se kao dio aktivnosti 15 lokalnih partnerstava formiranih u okviru projekta ''Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini''.
Read More
U Prnjavoru otvorena nova radna  mjesta uz pomoć projekta Evropske unije
Četiri žene, korisnice aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor počele su raditi u preduzeću KLM...
Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Potpisani ugovori sa četiri nova lokalna partnerstva za zapošljavanje
  • Maturanti u Prnjavoru uspješno završili obuku za aktivno traženje posla.
  • FORMULA ZA USPJEH: Prilagođavanje i korištenje prilika
  • Počinje obuka za 44 varioca u Bosanskoj Krupi
  • U Prnjavoru otvorena nova radna  mjesta uz pomoć projekta Evropske unije

Korisne informacije

Vodič: Zašto lokalna partnerstva za zapošljavanje
Vodič je pomoćni alat za odabrane primaoce grantova u provođenju njihovih aktivnosti i uključuje dobre prakse i primjere lokalnih partnerstava za zapošljavanje iz BiH i inostranstva.

Cilj projekta

Cilj projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) je da se kroz institucionalizaciju 15 partnerstava poveća zapošljivost prekvalifikacijom skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvori najmanje 620 novih radnih mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Brojevi i činjenice