Povećanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
Trinaest nezaposlenih osoba sa područja općine Bužim započelo je obuku stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije za zanimanja zavarivač, zidar, tesar i polagač keramičkih pločica koja se realizuje u okviru pilot projekta “NOVI PRISTUP – Jačanjem lokalne konkurentnosti radne snage do povećanja stope zaposlenosti”.
Read More
Educiranjem i sticanjem novih znanja do poslodavaca
U bosanskokrupskom Centru za podršku poduzetništvu je 18. decembra održana promocija obuke za zavarivače i prezentacija vještina obučenih polaznika na simulatoru za zavarivanje, u okviru projekta koji finansira Evropska unija "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa".
Read More
Lokalna partnerstva za zapošljavanje
Uz učešće više od 40 predstavnika lokalnih partnerstava za zapošljavanje, predstavnika delegacije Evropske unije u BiH, članova savjetodavnoga odbora i predstavnika Međunarodne organizacije rada u BiH, u Sarajevu je održana radionica „Institucionalizacija i analiza trenutnog razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.
Read More
Rekontiva – vezirski spoj mladosti, ideja, obrazovanja i hrabrosti
Kada su Enisa Mahmutović i Amela Perenda, mlade i visokoobrazovane djevojke svoju poslovnu ideju prijavile na Prvi javni poziv u okviru projekta TRIK u aprilu ove godine nisu mogle ni sanjati da će ubrzo nakon toga ideja prerasti u realnost i postati njihova svakodnevnica.
Read More
Željkin SAN
Prvi put u maju ove godine na teritoriji opštine Laktaši, predstavnici tamošnjih kompanija su bili u prilici da nezaposlenim licima kao i učenicima srednjih škola koji se spremaju da izađu na tržište rada ponude mogućnost zaposlenja na više od 350 novih radnih mjesta
Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Povećanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
  • Educiranjem i sticanjem novih znanja do poslodavaca
  • Lokalna partnerstva za zapošljavanje
  • Rekontiva – vezirski spoj mladosti, ideja, obrazovanja i hrabrosti
  • Željkin SAN

Korisne informacije

Vodič: Zašto lokalna partnerstva za zapošljavanje
Vodič je pomoćni alat za odabrane primaoce grantova u provođenju njihovih aktivnosti i uključuje dobre prakse i primjere lokalnih partnerstava za zapošljavanje iz BiH i inostranstva.

Cilj projekta

Cilj projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) je da se kroz institucionalizaciju 15 partnerstava poveća zapošljivost prekvalifikacijom skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvori najmanje 620 novih radnih mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Brojevi i činjenice